Autoryzowany Wykonawca Usług - to nas zobowiązuje do rzetelności i profesjonalizmu
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG W RAMACH AUTORYZACJI

konsultacje techniczne na obiektach budowlanych
specyfikacje techniczne wykonania robót (STWiOR)
wycena wg zasad i norm kosztorysowania
nadzór techniczny nad pracami izolacyjnymi
izolacje przeciwwodne budynków
izolacje wodoszczelne budynków
izolacje przeciwwilgociowe budynków
hydroizolacje systemowe budynków
uszczelnienia zewnętrzne budynków i budowli
uszczelnienia wewnętrzne budynków
iniekcje i quasiprzepony obiektów
izolacje bitumiczne natryskowe
hydroizolacja obiektów inżynierskich
iniekcje ciśnieniowe, pulsacyjne murów
iniekcje grawitacyjne, krystaliczne, parafinowe
naprawa betonów konstrukcyjnych ( posadzki i stropy)
naprawa zbrojenia konstrukcji budynków ( posadzki i stropy)
zabezpieczenia antykorozyjne i chemoodporne konstrukcji
izolacje fundamentów obiektów
hydroizolacje ścian piwnic techniki KMB, NHP
iniekcje kurtynowe zabytkowych ścian
podlewki konstrukcyjne i wypełnianie kawern
wzmacnianie murów i ścian obiektów
tynki renowacyjne oraz tynki tracone
hydrofobizacja elewacji obiektów
renowacja cegieł, piaskowca i wapienia
likwidacja stalaktytów i wykwitów wapiennych
zabezpieczenia konstrukcyjne mostów i wiaduktów
izolacje zbiorników p-poż i zbiorników retencyjnych
naprawy pęknięć ścian i stropów obiektów
remonty kompleksowe balkonów i tarasów
przeglądy techniczne, gwarancyjne i okresowe
termomodernizacje budynków
renowacje energetyczne zabytkowych budowli
czyszczenie i zabezpieczenie elewacji ceglanych
fugowanie szlamowe elewacji ceglanych
wzmacnianie materiału budowlanego
montaż termoizolacji wewnętrznej
renowacje zabytkowych tarasów i balkonów

cache_21987483_1jpgcache_15296231_1pngcache_21974976jpg

cache_22307388png