Galeria z przeprowadzanych ekspertyz, wizji lokalnych oraz tego co zastajemy na terenie budowy
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody IWB - Izolacje Wodochronne Budynków, zwanego dalej Autorem, nie jest dozwolone. Zgodnie z Ustawą z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pózn. zm.), wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronach internetowych w domenie iwb.waw.pl, w tym logo, znaki graficzne, teksty, zdjęcia oraz wszelkie inne opublikowane dokumenty, są zastrzeżone i podlegają ochronie. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, dzięki którym możliwy był dostęp do niniejszej witryny internetowej.

cache_21987483_1jpgcache_15296231_1pngcache_21974976jpg

cache_22307388png