Konsultacje i dobór systemów izolacyjnych - ważne uwagi i wskazówki wykonawcze
Szczególnie niebezpieczna dla fundamentów jest wilgoć. Jej przedostanie się do murów może powodować kapilarne podciąganie wody do góry, a w konsekwencji niszczenie fundamentów i ścian. Woda w fundamentach bardzo źle wpływa także na izolację termiczną całego budynku, może spowodować znaczne obniżenie właściwości termicznych i wyziębianie się fundamentów. Szczególnie ważne jest dobre zaizolowanie część podziemnej przypadku gdy budynek posiada podpiwniczenie.

Izolacja pionowa – izolacja pionowa umieszczona na powierzchni ścian fundamentowych zapobiega dostawaniu się do murów wilgoci z otoczenia, na przykład wód opadowych czy gruntowych. Sama izolacja musi być też prawidłowo zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, by nie stracić swoich właściwości.

Izolacja pozioma – chroni przed tak zwanym podciąganiem kapilarnym, a więc wciąganiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. Izolacja, umieszczona poziomo - między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku – zapobiega podciąganiu wilgoci i pozostawia ją w niższych warstwach fundamentów. Dodatkowo oddziela wyraźnie ściany fundamentowe od nadziemia co sprawia, że nie tworzą one jednorodnej konstrukcji i z wiekiem nie będą tak szybko pękać, powodując osiadanie budynku i szybsze niszczenie fundamentów. Izolacja pozioma wykonywana jest najczęściej z pap na włókninie na lepiku lub pap termozgrzewalnych. Ten rodzaj izolacji powinien być połączona na zakład z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie (parteru lub piwnicy).


cache_21987483_1jpgcache_15296231_1pngcache_21974976jpg

cache_22307388png