Diagnostyka i analiza techniczna budynku, pomiary, badania, ekspertyzy budowlane
Na czym polega ogólnie analiza techniczna budynku i czy jest wymagana przy pracach izolacyjnych wodochronnych – jest to zbiór poszeregowanych czynności zmierzających do prawidłowego zaplanowania prac izolacyjnych doboru systemu izolacji i zaplanowania robót

POMIAR BUDYNKU
  • budowy konstrukcyjnej ścian i murów, grubość ściany, rodzaj muru, rodzaj zaprawy murarskiej wewnątrz muru i na powierzchni zewnętrznej
  • stan powierzchni muru, nierówności (ubytki),zanieczyszczenia
  • zawartość wody, obciążenia wodą bezciśnieniową lub wywierającą parcie hydrostatyczne, podciągane kapilarne, kondensacja kapilarna, wilgotność cegieł, kamieni, zaprawy, spoin oraz tynków
  • zawartość soli ilościowa i jakościowa, analiza soli w przekroju muru, w cegle, zaprawie murarskiej i tynkarskiej
  • koncepcja użytkowania, przewidziany sposób użytkowania obiektu, temperatura, wilgotność i ich zmiany, klimatyzacja, emisje i obecność pary wodnej

DIAGNOSTYKA BUDYNKU
  • sporządzenie opisu uszkodzeń rodzaj położenie rozmieszczenie i rozmiary
  • rozpoznanie oznak zawilgocenia, np. przebarwienia, ślady zawilgocenia, wykwity pleśni i procesy gnilne
  • rozpoznanie deformacji/odkształceń i ustalenie czy proces uległ już zakończeniu
  • dokumentacja zdjęciowa poglądowa i szczegółowa
  • opinia dotycząca odprowadzenia wód powierzchniowych i opadowych w tym układ drenażowy, szczelność rur spustowych i rynien dachowych

cache_21987483_1jpgcache_15296231_1pngcache_21974976jpg

cache_22307388png